دوره های آموزشی خانه افسا

ورکشاپ سه روزه هنر نقاشی روی چوب خانه افسا

  • 1-تئوری ترکیب رنگهای مرسوم در این هنر
  • 2-آموزش زیرسازی و رنگ بیس کارهای چوبی
  • 3-آموزش تکنیک طراحی و بیس های مورد نیاز
  • 4-آموزش نقاشی انواع گل و برگ های مرسوم این هنر (انواع حیوانات شامل نمیشوند)
  • 5-چگونگی ترکیب دو تکنیک
  • 6-کهنه کاری
  • 7-فینیشنگ
توجه: مواد اولیه به عهده هنر جو میباشد بعد از ثبت نام لیست ارائه میشود
3,000,000 تومان
خرید
21 مهر ساعت 13 الی 18 22 مهر ساعت 10 الی 15 23 مهر ساعت 10 الی 15